SODOBNA BIVALNA OKOLJA

v

ALI VEMO KAJ KUPUJEMO OZIROMA KAJ GRADIMO ?


Prvi del članka lahko preberete v NEPREMIČNINSKI PRATIKI 2023... Drugi del članka je v nadeljevanju....  

PROBLEMATIČNA UMETNA SVETLOBA
Pri umetni svetlobi, predvsem v naših bivalnih okoljih, so trije najpogostejši problemi, s katerimi se srečujemo v svoji praksi: presežek modre svetlobe, utripanje in premajhen CRI (indeks barvnega upodabljanja).
Kakovost naravne dnevne svetlobe, ki jo omogoča naše sonce je veliko boljša od umetne svetlobe. Brez nje na Zemlji ne bi bilo življenja. Vpliva na naše duševno počutje in je bistvena za procese in funkcije v telesu. Značilnost sončne svetlobe je njena naravno spreminjajoča se osvetljenost (cikel noč-dan) in svetlobna barva (barvna temperatura v Kelvinih - K) skozi dan. Opoldne je modrikasta z visokim številom kelvinov in visoko stopnjo osvetljenosti. Zvečer je rdečkasta z veliko nižjo stopnjo osvetlitve in kelvinov. Svetloba ima krono-biološki učinek na človeka in njegov ritem. V človeškem telesu sproži nastajanje hormonov in kot notranja ura nadzoruje spremembo med dnevom in nočjo. Zvečer se sprosti hormon melatonin, ki je odgovoren za trajanje in kakovost spanja. Nastane iz živčnega prenašalca serotonina, ki vpliva na duševno počutje. Je antioksidant, krepi imunski sistem in zmanjša raven aktivnosti.
Pri določeni umetni svetlobi je velik problem presežek modre svetlobe. Občutljive ganglijske celice v mrežnici močneje vsrkavajo krajše valovne dolžine v ultravijoličnem območju, kamor sodi tudi modra svetloba, zato zvečer, če je preveč modre svetlobe, spet postanemo dejavni, namesto da bi se umirili. Presežek modre svetlobe, še posebej v prostorih, kjer se zadržujemo pred spanjem (dnevna soba, kuhinja, otroške sobe, bralne lučke pred spanjem), zmanjšuje nastajanje melatonina, povzroča nespečnost, utrujenost, glavobol, živčnost, vpliva na notranjo uro – hormonska neravnovesja, hiperaktivnost, probleme z očmi, AMD (starostno degeneracijo makule). Večina vidne svetlobe se odraža na sami leči očesa. Na žalost je modra svetloba sposobna iti skozi leče in tako doseže makulo, kar lahko vodi do poškodb.
Stare žarnice (bučke, halogenke) niso problematične. Sevada je njihov probelem večja energijska potratnost od ostalih dveh izbir. Zelo problematične so določene varčne plinske sijalke, tudi neonska svetila. Pri LED sijalkah pa je to odvisno od posameznega izdelka. Veliko modre svetlobe je tudi v monitorjih, telefoni, tablicah, televizorjih in podobnih napravah. V mnogih od naštetih napravah pa lahko že sami nastavimo, da se zvečer modra svetloba omeji oziroma filtrira.
Proizvajalci žarnic/sijalk niso dolžni na embalaži podati vseh podakov, ki jih potrebujemo za tako ugotovitev. Kot osnovno vodilo lahko uporabljamo podatke o temperaturi barve, ki naj bo 2700 kelvinov ali manj. Vsi ostali podatki so bolj izjema kot pravilo. Sicer jih lahko izmerimo s profesionalnimi spektrometri, ki jih uporabljamo tudi v STAVBNI BIOLOGIJI SLOVENIJE.
Drugi resni problem umetne svetlobe je utripanje sijalk, ki lahko povzroča napade epilepsije, utrujenost, glavobol, zmanjšano pozornost in učinkovitost pri delu, probleme z očmi in druge motnje. Nekaj utripanja zaradi samega električnega omrežja je vedno prisotnega, a zelo pomembna je frekvenca utripanja in še nekaj drugih dejavnikov. Stare žarnice (buče, halogenke) običajno malo utripajo - samo z frekvenco lastnega električnega omrežja. Varčne plinske sijalke in neonske sijalke so na tem področju lahko zelo problematične. Pri LED sijalkah pa je odvisno od izdelka, nekatere so lahko zelo problematične, druge ne.
Tudi na tem področju proizvajalci sijalk niso dolžni podati podatka o morebitnem utripanju, tako lahko problem ugotovimo samo s posebnimi spektrometri. Splošno vodilo pa je, da ne kupujemo sijalk, ki jih lahko zatemnimo (ki imajo možnost dimerja), saj navadno veliko bolj utripajo od tistih brez te možnosti, STAVBNA BIOLOGIJA pa zatemnilnike v bivalnem prostoru odsvetuje tudi zaradi drugih razlogov.
Tretji problem umetne svetlobe je CRI (Ra) - color rendering index/ indeks barvnega upodabljanja, ki je izražen v enotah od 0 do 100. Pove nam, kakšna je kakovost svetlobe, ki jo oddaja sam vir oziroma kako naravno so pod svetlobo samega vira videti barve osvetljenega predmeta. Sončna svetloba ima CRI (Ra) 100, stare žarnice na žarilno nitko ali halogenke so zelo dober približek sonca CRI (Ra) 99, zelo dobre LED sijalke pa že CRI (Ra) 97. Takih LED sijalk je na tržišču zelo malo. Običajno imajo led sijalke CRI (Ra) med 80 in 90. Manjši kot je CRI(Ra), manj intenzivno vidimo določene barve pod določenim virom. Običajno gre za pomanjkanje rdečega spektra, ki je za naše počutje še kako pomemben. Nekatere LED sijalke so lahko zelo velika obremenitev za naš organizem. Predvsem so lahko zelo problematične tako imenovane “cool white” sijalke, ki oddajajo hladno belo svetlobo in tiste z določeno frekvenco utripanja. Hladna bela svetloba ne sodi v naš dom. Lahko se uporablja v domači delavnici, za osvetlitev okolice hiše in pri določenih poklicih (zdravstvo, finomehanika,...). Pri tem upoštevajmo: če je le mogoče naj bodo tudi v okolici hiše vse luči, ki jih nujno ne potrebujemo v času noči izključene. Če žarnica/sijalka nima prej naštetih podatkov, lahko natančni vrednosti svetlobe ugotovimo samo s posebnim spektrometrom. Našim strankam izmerimo vsa svetila v danem bivalnem okolju in slaba zamenjamo, druga pa razporedimo glede na to, za kaj in v katerem času dneva nek prostor uporabljamo.

PLIN RADON
Med večje problematike povezane z zrakom v bivalnih prostorih spada tudi radon, ki ga uvrščamo med radioaktivne žlahtne pline. Radon nastaja pri radioaktivnem razpadu radija v zemeljski skorji in prodira na površje. V stavbe vstopa skozi razpoke, odprtine in cevi tako v talnih ploščah kot tudi stenah. Vse večkrat so razlogi za povečane koncentracija nepravilno projektirani oziroma nastavljeni prezračevalni sistemi. Večje koncentracije v zraku povečujejo možnost za nastanek pljučnega raka. Nekateri strokovnjaki opozarjajo da vsakih dodatnih 100 Bq/m3 za 10% poveča možnost nastanka raka. Nekateri ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Enota Bq/m3 (Bq-becquerel) nam pove, koliko radioaktivnih razpadov atomov radona in njegovih potomcev se zgodi v vsaki sekundi v vsakem m3 zraka.
Referenčne vrednosti koncentracij radona:
300 Bq/m3 - Slovenija
100 Bq/m3 – Priporočila WHO in različnih inštitucij ter tudi vse več držav
60 Bq/m3 - Mednarodni standard priporočil SBM-2015 za bivalne prostore, ki ga uporablja tudi STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE


Kot prvo bi izpostavil orientacijsko shemo, ki jo imamo na razpolago v Sloveniji. Ta nam pokaže bolj in manj obremenjena področja. V teoriji je shema sicer zelo uporabna in tudi dobrodošla, v praksi pa se lahko zgodi, da bodo povečane koncentracije prisotne tudi v področjih z nizkim tveganjem. Takih primerov smo imeli v zadnjih letih kar nekaj. Zato informativne meritve priporočamo ne glede na lokacijo objekta.
Druga zmota je, da prezračevanje vedno rešuje problem radon. Sodobno centralno prezračevanje, ki vam ga lahko vgradijo v objekt, naj bi po mnenju ponudnikov odstranil radon, če bi se ta slučajno pojavil v samem objektu – v času gradnje tega ne moremo natančno predvideti. Žal meritve velikokrat pokažejo, da je prav centralno prezračevanje (podtlak sistema) lahko razlog za povečane koncentracije in to celo v mansardnih spalnih prostorih, kamor prezračevanje poriva radon iz kletnih prostorov skupaj z zunanjim svežim zrakom. Prezračevalni sistemi lahko ob nepravilni postavitvi ustvarjajo podtlak/nadtlak, kar radon dobesedno vsesava v samo objekt in to ob vsaki minimalni mikro razpoki v plošči, ob inštalacijah, kanalih oziroma tudi v stenah, ki so v neposredni bližini tal. Takih primerov je zelo veliko. Vsesavanje poteka celo skozi prezračevalne odprtine na oknih/vratih. V to zmoto povezano s prezračevanjem bi izpostavil tudi zajem svežega zraka pri prezračevanju. Vse večkrat je zajem postavljen tako, da v hišo vsesava poleg svežega zraka tudi radon, kar je kasneje v praksi brez večjih gradbenih posegov skoraj nemogoče rešiti.

PRIMER (merjeno pri približno enakih pogojih: temperatura zunaj, tlak, stopnja prezračevanja,…) – 14 dnevno povprečje
75 Bq/m3 – izključeno centralno prezračevanje
455 Bq/m3 – vključeno centralno prezračevanje – zajem zraka v svetlobnem jašku (velika napaka)
210 Bq/m3 – vključeno centralno prezračevanje – prestavitev zajema zraka iz svetlobnega jaška
89 Bq/m3 – vključeno centralno prezračevanje – prestavitev zajema zraka iz svetlobnega jaška in ureditev podtlaka v spodnji etaži
45 Bq/m3 – vključeno centralno prezračevanje – prestavitev zajema zraka iz svetlobnega jaška in ureditev podtlaka v spodnji etaži ter zatesnitev določenih najdenih lokacij možnega vstopa v objekt


Kot tretjo zmoto bi izpostavil čas in način merjenja radon v objektih. Na koncentracijo radona vpliva več dejavnikov: letni čas, zunanja temperatura in razlika med zunanjo in notranjo temperaturo, vlaga, noč/dan, zračni tlak, razmere v samem merjenem objektu (vsaj 5 pomembnih točk). Kakršne koli meritve brez natančnih navodil in predvsem izven kurilne sezone so brezpredmetne, saj jih je potrebno ponoviti. Pri tem je potrebno poudariti, da radona ne moremo meriti z eno meritvijo temveč mesec dni, oziroma najmanj 7 dni z določenimi merilnimi napravami in točno predpisanim protokolom.

PRIMER (razen spremembe zunanje temperature podobni pogoji) – 14 dnevno povprečje
50 Bq/m3 – merjeno julija (zunanja temperatura: 18 do 28 C)
166 Bq/m3 – merjeno september (zunanja temperatura: 14 do 18 C)
632 Bq/m3 – merjeno december (zunanja temperatura: -2 do 6 C)


Reševanje problematike radona je sicer zelo zahtevno. V določenih primerih je rešitev mogoča samo z večjimi gradbenimi posegi – odsesavanje radona izpod plošče samega objekta. Ker so informativne meritve zanemarljiv strošek jih priporočamo ne glede na lokacijo objekta, starost objekta in uporabo morebitnih prezračevalnih sistemov. Radon je žal vse večkrat prisoten tudi v novogradnjah, če pri gradnji ni bila izvedena tako imenovana plino-tesna zaščita.

Možnih obremenitev v sodobnih bivalnih prostorih je res veliko in našteli ste le najbolj pogoste. Kako lahko ugotovimo njihovo prisotnost glede na to, da jih naša čutila večinoma ne zaznajo ?

Vse najbolj pogoste probleme lahko natančno izmerimo, seveda ob predpostavki da uporabljamo za to namenjene profesionalne merilne naprave in poznamo potek meritev. V našem primeru uporabljamo že omenjeni mednarodni standard priporočil za bivalna in delovna okolja SBM-2015, ki predpisuje tudi vse postopke meritev in uporabe merilnih naprav. V času meritev, ki skupaj z informiranjem družine trajajo med 3 in 5 ur – odvisno od obsega samih meritev, lahko že na samem terenu izmerimo: vsa tehnično povzročena elektromagnetna sevanja, umetno svetlobo in osnovne meritve zraka. Odvzem vzorcev za laboratorij in meritve radona ter nekatere druge meritve pa potekajo nekoliko drugače. Ob tem vprašanju pa je potrebno izpostaviti še en problem, ki se v Sloveniji tako rad pojavlja. Žal je na tem področju tudi veliko šarlatanov. Nekateri radiestezisti naj bi merili ELEKTROSMOG z nihali, bajalicami in tenzerji, kar je popolnoma neodgovorno in nevarno početje do strank. Nekateri gredo celo tako daleč, da rešitve ponujajo z HOBI napravami brez potrebnega osnovnega znanja iz elektro in TK stroke in hkrati ponujajo čudežne zaščite ter pripomočke, kar je v popolnem nasprotju strogih priporočil stavbne biologije. Pojavljajo se tudi razni terapevti tako imenovane alternativne medicine, ki strankam svetujejo v povezavi s problematiko bivalnega okolja. Brez strokovnih meritev je tako početje zelo neodgovorno in tudi nevarno početje.

Kaj pa novo graditelji, kupci že zgrajenih bivalnih okolij in najemniki? Kako svetujete njim?

Za novo graditelje obstaja več možnosti. Če parcele še nimamo je zelo pomemben pregled pred nakupom. V tej fazi so najbolj pomembne obremenitve z elektromagnetnimi sevanji, zrak in hrup. Osnovne probleme iz okolice lahko dokaj hitro ugotovimo in tudi podamo mnenje o povezavi s problemi, ki se dotikajo našega področja – zdravo bivalno okolje. Seveda se pri tem poraja vprašanje ali je bodočim lastnikom dovolj, da je notranje bivalno okolje kar se da neobremenjeno-primer večstanovanjskih stavb, oziroma ali želijo tako stanje tudi za zunanje okolje – zemljišče okoli hiš. Pristop pri nakupu je v obeh primerih popolnoma drugačen. Določene probleme iz okolice je sicer v samih objektih zelo enostavno nevtralizirati oziroma se jim izogniti že v času gradnje. Pri drugih je to bolj zahtevno in so potrebne določene certificirane zaščite in uporaba določenih gradbenih materialov ter postopkov. Vse več je zemljišč, kjer glede na mednarodni standard priporočil SBM-2015 in naše dolgoletne izkušnje nakup odsvetujemo. Predvsem takrat ko bi bile rešitve cenovno zelo visoke. Izjemoma obstajajo tudi primeri, kjer so rešitve v praksi neizvedljive. Novo graditeljem svetujemo kako zgraditi kar se da zdravo bivalno okolje ob upoštevanju njihovega življenjskega sloga. Glavni pristop je natančno načrtovanje »zelenih« elektro inštalacij in umestitev sodobnih naprav v bivalno okolje tako, da imajo le-te minimalni vpliv na same stanovalce.
V primeru da parcelo že imamo, oziroma v drugi fazi, pa je ključen pristop k izvedbi posameznih segmentov gradnje. Tudi če je objekt že v kateri koli fazi gradnje so glede glavnih problematik možne prilagoditve. Pri izvedbi elektro inštalacij so potrebne določene prilagoditve že obstoječih načrtov. Če so tudi te že končane se lotevamo postopkov opisanih v prejšnjem odgovoru – za obstoječe objekte. Stavbna biologija predvideva tako imenovana zelene cone (spalni prostori, otroške sobe, igralnice, domači wellness), kjer so vse obremenitve kar se da minimalne. Skratka vedno se prilagajmo investitorju in trenutnemu stanju gradnje. Nikoli ni prepozno za odločitev, da naše bivalno okolje resnično postane oaza zdravega bivanja. V vsakem primeru pa je ključna konzultacija z družino, ki bo v tem bivalnem objektu bivala. Ta poteka v Ljubljani oziroma preko zoom-a. Družini postavimo več vprašanj, na katere odgovori nam pokažejo življenjski slog in navade. Poleg tega je zelo pomembno kakšne tehnologija se bo uporabljala v bivalnem okolju. Naše svetovanje je prilagojeno tudi strukturi posamične družine. Ali je to družina z malimi otroki, odraslimi otroki, starejši samski par, itd? Zelo pomembno je tudi ravnovesje med udobjem in zdravju prijaznim bivalnim okoljem. Poznamo osnovne prilagoditve, zahtevne in zelo zahtevne. Od tega je odvisno tudi kako se lotimo samega projekta in kakšni so stroški take prilagoditve.
Najemnikom, ki željo pred najemom preveriti, kakšno je bivalno okolje na področju ki ga pokrivamo, nudimo tako imenovane hitre osnovne preglede. To so podobni paketi meritev kot za kupce že zgrajenih nepremičnin.

V Sloveniji so nepremičnine trenutno prodane zelo hitro. Kako pomagate kupcem že zgrajenih bivalnih okolij?

Za ta namen imam tako imenovane PAKETE PRED NAKUPOM, kjer v eni uri opravimo hitre meritve najbolj pogostih problematik in se s stranko takoj po meritvah pogovorimo o vseh morebitnih izzivih na tem področju. Naj poudarim, da se ne ukvarjamo z pregledovanjem kakovosti gradenj, dokumentacije in drugimi segmenti, ki jih opravljajo nepremičninske agencije in drugi strokovnjaki. Naš pregled se dotika izključno bivalnega okolja v povezavi z zdravstvenimi tveganji po načelih mednarodnega standarda priporočil SBM-2015. Po pregledu stranki podamo mnenje ali bivalno okolje ustreza tem standardom oziroma kolikšen bi bil strošek za prilagoditev le-tega. Pri tem je potrebno poudariti da se v Slovenji notranjost bivalnih okolij še vedno da v večini primerov prilagoditi danim priporočilom, seveda pa je zelo različno koliko nas to stane. Tukaj govorimo o zneskih med nekaj 100 evrov pa vse do 10.000 evrov in tudi več (primeri reševanja radona, prezračevanja in zaščitenih fasad pred visokofrekvenčnim sevanjem). Kar se tiče našega odziva pri nakupih, kjer časa ni veliko smo zelo prilagodljivi. Trenutno samo na obali za dve naši stranki iščemo bivalne enote, ki ustrezajo mednarodnemu standardu SBM-2015. Za eno stranko smo našli primerne objekt, pa se je žal pri pravnem pregledu izkazalo, da nekateri dokumenti niso urejeni. Vse skupaj trenutno iščemo več kot 10 objektov v Sloveniji in tudi na hrvaški obali.
Komu je mednarodni standard priporočil za bivalna okolja SBM-2015 prvenstveno namenjen?
Predvsem družinam in posameznikom, ki na visoka mesta življenjskih prioritet postavljajo zdravje, varnost, ozaveščenost ter osebno rast in zadovoljstvo. Namenjen je tudi poslovnim subjektom, ki na visoko mesto v podjetju postavljajo zdravje, varnost in zadovoljstvo svojih zaposlenih. V letošnjem letu smo izvedli svetovanja in predavanja za zaposlene v več vodilnih slovenskih podjetjih. Naj poudarim, da gre za resnični bivanjski nadstandard na področju zdravja in počutja, katerega pa bi moral biti deležen vsak človek v sodobni Evropi. Priporočila so veliko strožja od zakonodaje in z njo nimajo nobene povezave. Namenjen je tako tistim, ki menijo da so zdravi in še posebej tistim, ki imajo kakršne koli zdravstvene probleme v življenju ne glede na starostno obdobje. Pri tem je potrebno jasno še enkrat povedati: Stavbna biologija ne zdravi ljudi, niti ne odkriva bolezni. Poglavitna naloga stavbne biologije je strokovno odkrivanje za naša čutila nezaznavnih obremenitev v bivalnem oziroma delovnem okolju, ki so znanstveno dokazano lahko nevarne za človeka. Te nevarnosti so lahko velika obremenitev za vsako živo bitje in tako za zdravega kot bolnega človeka je prvi ukrep, da se te obremenitve-izvore zmanjša, oziroma se pred njimi strokovno zaščiti. Ko so ukrepi uvedeni, se razbremeni naš organizem in takrat se šele pravo zdravljenje lahko začne, kar pa je delo zdravnikov oziroma strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem zdravja in ne delo STAVBNE BIOLOGIJE. Na srečo je že tudi v Sloveniji, kjer imamo sicer veliko vrhunskih zdravnikov in neutrudnih medicinskih sester, tudi nekaj posameznih strokovnjakov zdravstvene stroke, ki so seznanjeni s problematiko bivalnega ter delovnega okolja in so na to začeli opozarjati tudi javnost. Problem pa obstaja v samem sistemu, ki je na tem področju popolnoma odpovedal. Zdravniki, ki so lahko še taki strokovnjaki svojega področja, imajo žal večino krat premalo ali sploh nič informacij iz področja okoljskih obremenitev našega BIVALNEGA OKOLJA in predvsem kakšne probleme povzročajo. To kar lahko na tem področju prispeva STAVBNA BIOLOGIJA, je edino da odkriva morebitne izvore tveganj na področju okoljske izpostavljenosti in obremenitev, opozarja na njih in izobražuje javnost. Predvsem na tiste dejavnike tveganja, ki glede na mednarodni standard priporočil SBM-2015 in druga znanstvena dognanja (primeri elektromagnetnih sevanj - viri: www.emfscientist.org , www.emfdata.org, https://the5gsummit.com/) odstopajo od priporočenih vrednosti in hkrati preko medijev opozarja na to problematiko. Prav zato so mediji, kot je tudi vaš, ključnega pomena za to področju.
Znanstveniki so sicer v zadnjih letih neštetokrat dokazali, da je glavni razlog za ekstremno povečanje vseh vrst bolezni ravno v načinu življenja sodobnega človeka. Naše telo in celotno naravo močno obremenjujejo okoljski strupi, tehnična sevanja, kemikalije, pesticidi, naravna škodljiva sevanja in drugi nevidni ubijalci kot sta plin radon ter plesni. Vse to je v povezavi z drugimi dejavniki tveganja povezano s podatki o šokantnem porastu manj nevarnih in tudi zelo nevarnih bolezni kot so: rak, tumorji, odpovedi srca in bolezni ožilja, alergije, kronična utrujenost, depresije in druge sodobne bolezni. Poleg prehrane so eden poglavitnih razlogov za tako stanje tudi tako imenovane „SICK HOUSE“ (bolne hiše oziroma stanovanja). Prav nič nam ne pomaga ekološka prehrana, zdrav način življenja in gibanje, če živimo v bivalnem okolju, ki je nezdravo, polno strupov, sevanja in raznovrstnega stresa za naše telo. In prav to področje pokrivata tako STAVBNA BIOLOGIJA kot BIVALNA BIOLOGIJA.
Lahko na konkretnem primeru opišete, kako potekajo meritve - kako zgleda, ko pridete k stranki na dom, koliko časa traja testiranje, v kakšnem času naročnik dobi rezultate?
Kot sem že omenil samo testiranje/meritve ni dovolj in običajno smo pri družini od 3 do 5 ur in tudi več. Družine želimo informirati celostno, saj je problematika zelo vpeta v vse pore našega življenje. Samo nekaj primerov: Nove tehnološke naprave kjer ni več mogoče izključiti brezžične tehnologije (televizije, klimatske naprave, pralni stroji, sušilniki, hladilnik, itd), sodobna osebna vozila (stanje na tem področju, če upoštevamo standard SBM-2015 in druga znanstvena priporočila je alarmanten), cel kup brezžičnih »pomagal« - recimo pleničke s senzorjem, ki vam pošljejo sporočilo na vaš telefon, da se je dojenček polula, itd. Družine imajo v bivalnih okoljih vključene tudi 3 in več brezžičnih omrežij hkrati, pa za njih sploh večinoma ne vedo. Poglejmo zanimivo in hkrati šokantno primerjavo. Priporočila mednarodnega standarda SBM-2015 svetujejo dolgoročne obremenitve na področju spanja do največ 10 µW/m2 (izjemoma tudi nekaj več), meritve pa nemalokrat pokažejo tudi do nekaj 100.000 µW/m2 (mikro vatov na kvadratni meter) obremenitev. Da pa je zadeva še bolj zanimiva, pa veljavna zakonodaja/uredba dovoljuje 1.000.000 µW/m2. Da prav ste prebrali. Milijon mikro vatov na kvadratni meter. 100.000 krat več kot so priporočila mednarodnega STANDARDA SBM-2015 in potrebo je poudariti, da standard SBM-2015 še zdaleč ni najbolj strog glede tega področja.
Skratka, če se vrnemo k samim meritvam. Stranka že predhodno, seveda glede na vrste meritev ki se bodo izvajale, dobi natančna navodila, kako pripraviti bivalno okolje za čas meritev. Pri meritvah formaldehida, plesni in kemikalij v zraku bivalnega prostora so potrebne posebne priprave. Ob prihodu sledi razlaga našega dela in začetek meritev. V tem segmentu najprej bivalno okolje izključimo iz električnega omrežja (fit-stikalo), saj tako najbolj natančno ugotovimo katere obremenitve prihajajo iz okolice bivalnega okolja. Tako meritve opravimo v vseh spalnih prostorih. Kadar gre za družine z nosečnicami ali dojenčki se še posebej posvetimo področjem kot so: previjalni del, otroška posteljica, igralni del, premerimo vse električne aparate, ki jih nosečnica uporablja, itd. Sledi vključitev električnega omrežja in ponovno meritve vseh prostorov, da ugotovimo dejansko stanje. Stranka vedno skupaj z nami odčitava vse vrednosti iz merilnih inštrumentov, hkrati pa jo že informiramo o stanju. Vse vrednosti se vpišejo v posebni list na podlagi katerega se kasneje pripravijo pisni nasveti, kadar jih stranka naroči. Ob samih meritvah elektromagnetnih sevanj že tudi rešujemo del problematike, tako glede brezžične tehnologije, kot električnih polj. V nekaterih primerih že brez dodatnih tehničnih zaščit vrednosti elektromagnetnih sevanj zelo znižamo, velikokrat celo za več kot 90%. Seveda obstajajo tudi primeri, ko brez tehničnih certificiranih zaščit ne gre. Pri tem je potrebno povedati da stavbna biologija lahko uporablja izključno znanstveno dokazane in certificirane tehnične zaščite kot so: grafitni premazi, posebne folije za okna in posebno zaščitno blago, posebni gradbeni materiali in posebni materiali za tekstilne zaščite, odklopne varovalke, oklepljeni električni vodi in druga oklepljena električna oprema,itd. Seveda pa mora za uspešne rešitve tudi stranka včasih sprejeti določene spremembe na področju bivanja in življenjskega sloga. Tukaj mislim predvsem prehod iz brezžične tehnologije na žično oziroma spremenjen režim uporabe brezžičnih naprav, ki tudi dopušča določena izboljšanja. Vedno pa prilagoditve izvedemo izključno glede na to, koliko je družina pripravljena storiti na svoji poti do bolj zdravega bivalnega okolja. Poznamo nekako 3 že omenjene sklope prilagoditev in tisti ki začnejo na najmanjšem, se običajno zelo hitro odločijo za še bolj odločne ukrepe.
Pred zaključkom prvega dela meritev skupaj pogledamo rezultate tistih meritev na področju zraka, kjer odčitke dobimo v nekaj urah in opravimo še meritve umetne svetlobe. Umetno svetlobo merimo v vseh prostih kjer se dlje časa zadržujemo pred spanjem. Še posebej je pomembna dnevna soba, kuhinja in vse spalnice in pa v primeru novorojenčkov še posebne dodatne meritve. Ob koncu sledijo še splošni nasveti glede manj obremenjujoče uporabe mobilnih telefonov, tablic, električnih pripomočkov ki se uporabljajo v času nosečnosti, nasveti glede bivalnega okolja ter otrok in pa odgovori na vprašanja, ki zanimajo člane družine. Običajno sledi še testiranje osebnega vozla tako na brezžično tehnologijo (izključimo nepotrebne izvore, kadar to sistem omogoča), kot na magnetne obremenitve. Pri tem je potrebno povedati, da so osebna vozila z magnetnimi polji/sevanji zelo različno obremenjena, včasih tudi ekstremno veliko. Pri nekaterih se zelo visoke vrednosti pojavljajo samo od področja motorja do armaturne plošče, včasih do kolen potnikov na prvih sedežih, pri drugih vozilih pa tudi na celotnem področju prve vrste sedežev ali celo v drugi vrsti. Sam vedno na podlagi previdnostnega načela svetujem nosečnicam, da če je le to mogoče, da se vozijo na zadnjih sedežih, kadar je tam magnetno polje nižje. Toda glede te odločitve so vedno potrebne meritve, saj imajo nekatera vozila večja sevanja prav na zadnjih sedežih.
Ob zaključku meritev družine vedno opozorimo, da so poleg informacij, ki so jih prejeli iz področja STAVBNE BIOLOGIJE pomembne tudi informacije s področja BIVALNE BIOLOGIJE. V ta sklop sodijo informacije, ki so še kako pomembne za ohranjanje zdravja in dobrega počutja naše družine: problematika toksičnosti oblačil – še posebej pri dojenčkih, kakšno kuhinjsko posodo uporabljati, sodobni pripomočki za kuhinjo na področju zdravja: sokovniki, destilatorji, mešalniki, itd, domači wellness: savne, kopeli,itd.
Kaj sledi po tem, ko stranka dobi rezultate - pomagate tudi pri sanaciji stanja ali zgolj svetujete, kaj bi bilo potrebno izvesti?
Mogoče bo presenetljiv podatek, da recimo na področju elektromagnetnih obremenitev, ki so najbolj problematične in pogoste, v veliki večini primerov, lahko že ob samih meritvah in z določenimi ukrepi vrednosti obremenitev močno znižamo. Mednarodni standard SBM-2015 lahko danes v Sloveniji dosežemo v večini primerov oziroma se mu vsaj poskušamo približati. To je seveda mogoče, kadar gre za naše lastne obremenitve, ki prihajajo iz našega gospodinjstva. Kadar pa se izvori (oddajniki mobilne tehnologije, visokonapetostni daljnovodi, električne transformatorske postaje, wi-fi omrežja naših sosedov, električni vodi sosednjega stanovanja, električne naprave sosednjih enot, itd) nahajajo izven našega bivalnega prostora, pa seveda na njih nimamo direktnega vpliva. V tem primeru pa potrebujemo certificirane tehnične zaščite, ki sem jih že omenil. Pri tem je potrebno upoštevati, da so tudi tehnične certificirane zaščite lahko v določenem primeru neprimerne ali celo situacijo lahko poslabšajo, če pride do določenih sprememb v okolju, oziroma se jih namešča na pamet brez ustreznih meritev in predvsem znanja. Sami zastopamo dve izmed največjih nemških podjetji na tem področju, ki izdelujeta certificirane produkte, katerih učinkovitost je vedno fizikalno merljiva. Se bo pa situacija glede zunanjih obremenitev drastično spremenila ob nadgradnji pete generacije mobilne telefonije, tako imenovane 5G in vseh nadaljnjih generacij. Sicer so se v mestnih središčih vrednosti visokofrekvenčnih sevanj največ povečale prav v zadnjih 4 letih.
Vse elektro in IT rešitve, ter kompletne certificirane tehnične zaščite proti elektromagnetnem sevanju nudimo sami, skupaj z zunanjo ekipo strokovnih sodelavcev. Prvi v Sloveniji nudimo tudi izvedbo tako imenovanih »zelenih« elektro inštalacij za novogradnje in ob sanacijah. Na vseh ostalih področjih, kjer se zazna določena odstopanja glede priporočil že večkrat omenjenega standarda, seveda stranke takoj povežemo z izvajalci, ki delo stavbne biologije dobro poznajo. Tako imamo na različnih področjih poslovne partnerje, ki v sodelovanju z nami poskušajo probleme kar se da uspešno rešiti. Med njih sodijo: strokovnjaki za sanacijo plesni, strokovnjaki za sanacijo radona, strokovnjaki za sanaciji gradbenih del, strokovnjaki za prezračevanje,itd. Na tem področju iščemo tudi nove poslovne partnerje, je pa res, da za nas ni dovolj izključno kvaliteta nekega izvajalca, temveč predvsem razumevanje stavbne biologije in našega pristopa do bivalnega okolja, ter upoštevanj naših strank/investitorjev pri njihovi težnji k zdravemu bivalnemu okolju.
Kakšna je ozaveščenost družin v Sloveniji na tem področju?
Pred več kot 20 leti, ko sem se s problematiko tako bivalnega okolja kot drugimi dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na naše počutje ter zdravje, zaradi svoje življenjske osebne zdravstvene izkušnje srečal prvič, se o tem praktično ni govorilo. Moje osebno prepričanje in takratna naivnost, da je vse kar je na tržišču varno, me je drago stala. Tako finančno kot dve leti življenja. Toda očitno je bilo potrebno. Kljub vsemu sem za to moje osebno življenjsko izkušnjo zelo hvaležen, celo lahko rečem, da je ne zamenjam za nobeno drugo.
O problematiki me je prvič poučil vrhunski znanstvenik in raziskovalec Dr. Andrew Hall Cutler, kateremu sem osebno nadvse hvaležen in je najbolj verjetno tudi zaslužen, da se danes midva tukaj pogovarjava. Glede na moje takratno zdravstveno stanje, brez njegove pomoči nebi nikoli okreval. Ko sem se pred desetimi leti začel udeleževati mednarodnih konferenc na to temo in se dodatno izobraževati je bila ozaveščenost že malo boljša, toda šele v zadnjih petih letih se pojavljajo določeni večji premiki na tem področju, kar gre zasluga tudi nekaterim slovenskim medijem in posamičnim strokovnjakom iz različnih področij.

Zakaj se recimo toliko piše o problematiki radona, o elektromagnetnih sevanjih pa ne?
Zato ker je radon naravni produkt našega planeta in tukaj ni v ozadju kapitala, lobijev in interesov. Planet zemlja ne pritiska na vlade naj o tem ne pišejo in ne grozi z raznimi vzvodi, kot so izguba delovnih mest, odrekanju oglaševanja, manj pobranega davka, itd.. Veliko sodobne tehnologije prinaša prednosti o katerih se tudi zelo veliko piše in govori. Žal pa so velikokrat prisotne tudi negativne posledice in predvsem zelo visoka tveganja zaradi neraziskanih učinkov na človeka in naravo. Zelo veliko je tudi raziskav, ki jih sami naročijo proizvajalci določenih tehnoloških pripomočkov, te raziskave pa so prilagojene naročniku in ne kažejo dejanske slike. Lahko bi rekli, da ne ščitijo uporabnika/potrošnika. Velikokrat slišimo, da gre pri informiranju javnosti za strašenje ljudi. Pa gre res?
Takih primerov strašenja je bilo v zgodovini nešteto: tobačna industrija, določene kemikalije, določena gnojila, azbest,itd. Kasneje se je izkazalo, da je bilo celotno »strašenje« samo delček resničnega problema, kar se je izkazalo za strašno »napako«. V takih primerih večinoma industrija in politika rečejo: »Ups«, malce smo se zmotili, ob tem pa pozabljajo, da zaradi tiste »male« napake trpi na milijone ljudi po vsem svetu. »Znanstveniki«, ki so take poteze s svojimi naročenimi raziskavami podprli, pa so že zdavnaj zapustili naš planet, pred tem pa porabili gore denarja, ki so jih za taka dejanja prejeli iz strani lobijev.
Zelo podobna zgodba se odvija na področju elektromagnetnih sevanj danes in še posebej tako imenovanem področju brezžične tehnologije – visokofrekvenčno področje. Na tem področju ljudje sodelujemo v poskusu, na katerega nikoli nismo pristali, pravi vrhunski znanstvenik, pokojni kolega dr. Martinom Blank, PhD, kateremu v mnenju se tudi sam pridružujem.

 


Najbolj problematično je v Sloveniji prav področje novogradenj, kjer je ozaveščenost zelo nizka. Pred nekaj leti smo 10 sicer strokovno zelo dobrih izvajalcev električnih inštalacij v bivalnih okoljih vprašali, če imajo informacije glede elektromagnetnih obremenitev na ljudi, ki v teh okoljih bivajo. Samo eden je poznal to problematiko in je tudi iskal informacije pri nas. Če primerjamo ozaveščenost s to problematiko v primerjavi z Nemčijo smo vsaj 10 let za njimi, kar je tudi logično glede na razvoj dogodkov v preteklosti in dejstva, da se pri nas o tem sploh ni govorilo.
Poleg tega telekomunikacijska in elektro stroka preko medijev že leta ustvarjata vtis, da gre za popolnoma nenevarne zadeve. V svetu lobiranja se dogajajo veliki pritiski na politiko, ki popušča kapitalu in kljub opozorilom vrhunskih znanstvenikov in stroke iz vsega sveta, popušča in ne sprejema zakonskih določil, ki bi ščitila človeka, naravo oziroma naš planet. Tako je praktično na vseh področjih sodobnega življenja. Na drugi strani je vse več združenj proti postavitvi BAZNIH POSTAJ MOBILNE TELEFONIJE. V določenih primerih, nikakor pa ne v vseh, gre za tehtno in upravičeno skrb ter ukrepanje okoliških prebivalcev (predvsem glede na neodvisne znanstvene raziskave: vir (www.emfscientist.org , www.emfdata.org, https://the5gsummit.com/), toda kaj ko se potem velikokrat izkaže, da imajo te isti prebivalci tudi do stokrat večja sevanja v lastnih bivalnih okoljih. Ta sevanja pa so povzročena z napravami iz lastnega gospodinjstva in električno inštalacijo v stanovanju oziroma hiši, ki lahko povzroča hude obremenitve (glede na priporočila mednarodnega standarda SBM-2015). In prav nepoznavanje problema, industrija dobro izkorišča v svoj prid. Probleme lastnega izvora v bivalnem okolju lahko s profesionalno opremo, strokovnim znanjem in določenimi prilagoditvami življenjskega sloga odstranimo ali vsaj zelo zmanjšamo. To pomeni, da si večina prebivalcev trenutno še lahko svoja bivalna okolja izboljša, če se problema seveda zavedajo.
Kakšne zdravstvene težave lahko povzroči neustrezno bivalno okolje, kako se to kaže v vsakdanjem življenju?
Kot že omenjeno stavbna biologija nič ne zdravi in ne diagnosticira na področju zdravja, vendar pa glede na naše delo lahko povem nekaj o tem. Ker so zadeve iz strokovnega vidika na področju okoljskih obremenitev zelo zapletene, posamezniki z akademskimi nazivi in tudi brez njih izrabljajo svoje »znanje«, da ljudem zagotavljajo, da problemi na tem področju sploh ne obstajajo. Poslužujejo se celo tako bizarnih primerjav, da recimo problem brezžične tehnologije primerjajo s pečico/pregrevanjem in se posmehujejo, češ da so moči sevanja tako nizke, da to ne more imeti vpliva na človeka, kljub temu, da obstaja že na stotine potrjenih znanstvenih raziskav (www.emfscientist.org , www.emfdata.org, https://the5gsummit.com/), ki kažejo popolnoma drugačno sliko. Seveda po mnenju neodvisne stroke glavni problem brezžične tehnologije nikakor ni segrevanje ob oddajanju signala, temveč popolnoma drugi segmenti (vpliv na DNK, delovanje srca ter možganov, vpliv na celični ravni, vpliv na živčni in imunski sistem, itd) na kar opozarjajo predvsem znanstveniki iz biološke in medicinske stroke. Drugi iščejo »tolažbo« v tem, da primerjajo različne frekvenčne spektre, recimo tudi svetlobnega s frekvenčnim spektrom, ki se uporabljajo pri brezžični tehnologiji v smislu, da bi bila v takem primeru tudi svetloba lahko škodljiva. Stavbna biologija se ne ukvarja s prepričevanjem in dokazovanjem tistega kar so strokovnjaki že znanstveno dokazali. To da svoja mnenja soočijo je naloga znanstvenikov in znanstvenih inštitucij, ki si nasprotujejo. Ljudje potrebujejo točne in predvsem korektne ter ne zavajajoče informacije.
Kot svetlo luč, da se bo mogoče kaj premaknilo na tem področju pa so predvsem vrhunski strokovnjaki in znanstveniki iz področja medicine, biologije in ekologije. Večkrat sem že poudaril , da imamo tudi v Sloveniji kar nekaj uglednih ljudi iz tega področja, kot so prof. dr. Tamara Lah Turnšek, dr. Metoda Dodič – Fikfak, dr. Peter Papuga; Dr. Lučka Kajfež Bogataj, itd. Z enim vodilnih na področju elektromagnetne problematike v svetovnem merilu, Martinom Blank, PhD, sva se večkrat osebno pogovarjala na to tematiko. Največji problem je, da strokovnjaki iz različnih strok ne priznavajo raziskav svojih kolegov iz druge stroke. Živimo na planetu, kjer je vse povezano z vsem, toda žal nekateri tega ne razumejo niti v letu 2022, kot se nekateri v zgodovini niso mogli sprijazniti, da je zemlja okrogla. Tudi sam sem v preteklost, ko sem se prvič bolj poglobljeno srečeval z to problematiko ogromno časa potrošil za neplodne razlage »prepričanim«, danes pa poslušam predvsem nasvet dr. Blanka, da si lahko vsak nejeverni/skeptični znanstvenik, strokovnjak ali laik, ki želi strokovne razlage, ogleda na stotine znanstvenih del, ki so prav s tem namenom zbrane na spletu in naj ne trošim svojega dragocenega časa za brezplodne razprave. Vse, ki udrihajo tako po nas, ki na problematiko opozarjamo in pa novinarjih, ki o tem korektno in neodvisno pišejo še enkrat vabim, da si te raziskave natančno ogledajo.
Kar se tiče konkretnih zdravstvenih težav, ki jih povzroča bivalno okolje, oziroma določeni viri, jih najdete naštete v vseh teh znanstvenih študijah in to bi morali komentirati predvsem zdravniki. Težko si danes zatiskamo oči pred takšnimi in drugačnimi problemi, ki jih prinaša sodobno življenje. Ekstremna porast alergij, astme, motnje pozornosti, sladkorne bolezni tipa 1 in drugih nevarnih bolezni pri odraslih in otrocih. Vse več je rakavih, srčno-žilnih, endokrinoloških in drugih nevarnih obolenj. Ljudje vse mlajši zbolevajo za boleznimi, ki so nekoč veljale za starostne. Vse več je psihičnih in nevroloških težav ter izgorelosti. Še več, vsakodnevna utrujenost, depresija, glavoboli, apatija in nervoza so postali nekaj običajnega. Ozaveščeni ljudje se danes posvečajo za zdravje nujnim dejavnostim, kot so zdravo prehranjevanje, telesna dejavnost, meditacija, joga itd., a kljub temu nenadoma hudo zbolijo. Pravih odgovorov za to ne najde nobena veja medicine. Po zdravljenju tako uradne kot alternativne medicine se izboljšano stanje bolnikov velikokrat spet poslabša brez jasnega razloga. Kakovostne veje raznovrstne medicine pri vse več pacientih ne dosegajo dolgoročnih rezultatov – bolnikovo stanje se po končani terapiji izboljša, nato pa povrne v stanje pred terapijo.
Ali je za vse to krivo izključno BIVALNO oziroma DELOVNO OKOLJE ?
Vsekakor ne, so pa znanstveniki mnenja, da v veliki večini prav okolje, katerega del je tudi bivalno, prispeva k tako skrb zbujajočemu stanju.
Zelo zanimivo je tudi dejstvo, da po odstranitvi določenih obremenitev iz bivalnega okolja, organizem potrebuje tudi več mesecev, da se navadi novega stanja in začne prihajati do pozitivnih sprememb. Glede na to, da se običajno problemi pojavijo najprej tam, kjer je naš organizem že tako najbolj šibek, je spisek vseh simptomatik zelo pester. Žal ljudje večinoma na koncu zaradi ne povezovanja z bivalnim ali delovnim okoljem pristanejo na pomirjevalih in drugih kemičnih substancah z diagnozo izgorelosti.
Večina ljudi se s problematiko BIVALNEGA OKOLJA prvič sreča, ko kateri izmed bližnjih družinskih članov hudo zboli in stroka ne najde pravih odgovorov zakaj je do tega prišlo, še posebej, ko naj bi tak človek »ZDRAVO« živel. Bil je športnik, zdravo se je prehranjeval, meditiral je, hodil je v naravo se sprašujejo znanci? Kako se je to lahko zgodilo? Da bi lahko bivalno okolje imelo tak vpliv na to, pa je za večino nepredstavljivo. Žal je takrat velikokrat zelo pozno za reševanje takih problemov. Na drugi strani, tudi strokovnjaki državnih ustanov vse večkrat priznavajo, da nas zakonodaj ne ščiti pred okoljskimi problemi.
Zelo podobna zgodba se odvija pri vseh drugih storitvah/materialu/izdelkih povezanih z ZDRAVJEM in našim BIVALNIM OKOLJEM. Ljudje niso ozaveščeni glede: barve, lakov, lepil, gradbenih materialov, sistemov za prezračevanje, sistemov za ogrevanje, priprave in filtracije vode, postavitev sončnih elektrarn, električnih aparatov in električnih inštalacij, druge oprema v bivalnih prostorih (izdelki so polni kemikalij), itd. Žal so Slovenci že od nekdaj navajeni, da bo za morebitno zdravje poskrbela država in zdravniki, ko bo to pač potrebno. Večina pričakuje čudežno tabletko, ki bo odpravila nekaj desetletij ne-vlaganja v ZDRAVJE in goljufanja samega sebe. Iz osebne izkušnje lahko povem, da bo vsak, ki na to računa, slej ko prej zelo zelo razočaran.
Kako lahko sami prepoznamo pasti neustreznega bivalnega okolja in kaj lahko sami storimo, da bo naš dom varen in zdrav kraj za bivanje?
To je eno najbolj pomembnih vprašanj, ker prav tukaj prihaja do največ napak in celo zlorab. Naj odločno poudarim: reševanje problematike bivalnega okolja na področju okoljskih obremenitev NI MOGOČE brez strokovnih meritev, profesionalne opreme in znanja. Tega ne rešujejo bajaličarji, radiestezisti, šamani, energetski čistilci, mojstri FENG SHUI-a, itd. Nič slabega o teh starodavnih modrostih, toda prav na tem področju je največ zlorab. Gre za nekatere starodavne tehnike, ki so obstajale daleč pred problematiko, tehničnega napredka. Ker se privatno v prostem času tudi sam ukvarjam z jogo in meditacijo so mi te tehnike blizu, toda žal jih na področju bivalnega okolja vse več ljudi izrablja za promoviranje »čudežnih« rešitev. Seveda lahko z radiestezijo, ob predpostavki, da jo uporablja usposobljen merilec, določimo posamezne anomalije zemlje, toda to je vse. V preteklosti, ko še ni bilo toliko terenske znanstvene opreme, so za veliko takšnih in drugačnih tegob krivili razne zemeljske anomalije. Danes ko taka oprema je na razpolago, oziroma je bolj dostopna, pa vemo da je šlo v zelo veliko primerih prav za tehnično povzročena sevanja in ne zemeljska sevanja, ter vodne tokove.
Žal je tako, da pri ugotavljanju dejanskega stanja v naših BIVALNIH PROSTORIH in še posebej spalnih prostorih vedno potrebujemo najprej strokovne meritve z zato namenjenimi profesionalnimi inštrumenti in šele potem lahko tudi sami ukrepamo na podlagi dobljenih rezultatov. Tudi če iz spalnice odstranimo vse električne naprave ali celo izključimo električno varovalko za tokokrog, ki napaja ta prostor, to ni nobeno zagotovilo, da smo se problema rešili. Takšna rešitev bo po statistiki ki jo vodi STAVBNA BIOLOGIJA učinkovita pri manj kot 10% primerov. Ravno nasprotno. Stanje v določenih primerih lahko celo poslabšamo. Razlog za to je, da večino problemov povečanega električnega polja povzročajo električni vodi, ki potekajo po celotnem stanovanju oziroma hiši. Vodi se nahajajo v stenah, stropu, tleh. Širjenje električnega polja pa je odvisno od več različnih dejavnikov, katerih brez posebnih inštrumentov (to niso klasični inštrumenti za elektro stroko) v praksi ne moremo zaznati. Pomembno je kako el. vodi v stenah potekajo, ali so vodi samo v eni steni spalnice ali v dveh, treh ali celo v vseh štirih (najslabša varianta). Ali vodi potekajo tudi po tleh in stropu prostora? Pomembno je iz kakšnega materiala so stene, ali so tla/stropi kjer so v stenah kovinske armature le-te ozemljene. Obstajajo hiše, ki ozemljitve kovinskih armatur ali podpornikov nimajo pravilno izvedene in v taki hiši so stanovalci stalno pod vplivom povečanega električnega polja neglede na to kako uredijo spalnico in katere el. varovalke izključijo. Električno polje se v takem primeru odstrani šele takrat, ko izključimo glavno fit-stikalo, kar pa je v praksi življenje nemogoče uporabljati. Pomembno je tudi kakšni so materiali, ki se nahajajo v samem prostoru in v primeru spalnih prostorov iz česa je narejena postelja? Kadar so na električne vode vezani določeni večji porabniki kot so recimo grelci se pojavi lahko zelo visoko magnetno polje v vseh sosednjih prostorih kjer vodi potekajo. Obremenitve lahko prihajajo iz ulične elektro napeljave, od sosednjega stanovanja, od našega dovodnega električnega voda, od naše elektro omarice, itd.
Podobna zgodba je z visokofrekvenčnimi obremenitvami. Nekateri posamezniki dobijo pomembne informacije ter opozorila glede visokofrekvenčnih obremenitev in se na podlagi tega odločijo za določene spremembe v svojem bivalnem okolju. To je vsekakor dober ukrep toda napačna pot. Veliko je primerov, ko meritve pokažejo ekstremne obremenitve, ki prihajajo preko sten v naše stanovanje iz sosednjih prostorov. Prav zato, da bomo imeli točne informacije in da ne bomo plačevali več kot je potrebno, se najprej izvedejo strokovne meritve na podlagi katerih lahko učinkovito in brez nepotrebnih stroškov ukrepamo. Drugi problem je da se skupaj z ozaveščanjem o problematiki pojavlja vse več prevarantov, ki bodo jadrali na valu ozaveščanja. Zgodba je dobro poznana že iz Nemčije in drugih držav. Pojavlja se vse več »čudežnih« rešitev. Žal sodobni način življenja, svetovni splet in tudi naivnost ter neozaveščenost ljudi omogočajo cel kup prevar na tržišču. Danes je že vse zdravo, okolju prijazno, eko, bio, itd. Pa je temu res tako?
Masivni les ki to ni, ekološke barve in premazi ki vsebujejo samo ime eko, razne zaščite proti sevanju, čudežna pregrinjala, zdravju prijazne svetilke, čudežni filtri za vodo, odstranjevalci plesni, itd. Na tržišču obstajajo izdelki/materiali/storitve, ki res služijo svojemu namenu in seveda taki, kjer gre za čisti marketinški »nateg«. Slednje v sklop stavbne biologije prav sigurno ne sodijo in prav to je eden izmed namenov STAVBNE BIOLOGIJE, da pod isto streho združuje produkte, materiale/storitve, ki služijo svojemu namenu – imajo nevtralni oziroma pozitivni učinek na naše zdravje oziroma počutje.
Kot se danes pogovarjava tukaj lahko z gotovostjo napovem, da se bo v naslednjih letih pojavilo vse več raznih »pomagal«, ki nas bodo ščitile pred vsemi možnimi sevanji, slabemu zraku, kemikalijami,itd. Običajno na energijskem nivoju ali tam kjer ni možnih meritev. Že danes imamo na tržišču čudežne nalepke, piramide, orgonite, razne Tesline izdelke, itd. Nekateri od njih imajo seveda lahko določen pozitivni pomen na energijskem nivoju človeškega bio oziroma energijskega polja, toda moj nasvet je vedno, da se tehnično povzročena sevanja najprej odstrani ali omeji v samem bivalnem okolju in šele potem razmišljajmo o določenih potencialnih pomagalih. Naši kolegi STAVBNI BIOLOGI v Nemčiji se čudijo tudi nad določenimi praksami v Sloveniji. Pri nas bi bil rad vsak mojster za vse, tako da bi čim več »prišparal« na eni strani in da bi ga ljudje poveličevali na drugi strani, kot neizmernega vseveda. Toda v večini takih primerov so računi na koncu na račun tega bistveno večji. Žal.
Da bo slika še bolj natančna je potrebno omeniti še en problem sodobnega bivalnega okolja. STAVBNO BIOLOGIJO zanima BIVALNO OKOLJE kot celota in ne kot posamični segmenti. Če v BIVALNO OKOLJE vgradimo nek material, produkt, ki je namenjen zdravemu bivalnemu okolju, na drugi strani pa s to potezo povzročimo nov problem, to ne gre v koncept STAVBNE BIOLOGIJE.
Poglejmo nekaj primerov:

PRIMER 1 - PREZRAČEVANJE:
Sodobno zdravo BIVALNO OKOLJE brez kakovostnega prezračevanje si težko predstavljamo. STAVBNA BIOLOGIJA vedno poudarja, da so kakovostni in pravilno načrtovani prezračevalni sistemi danes nuja. Toda tukaj se lahko pojavi tudi problem. Vsak mesec se srečujemo z reševanjem problemov, ko stranka sicer naroči kakovostno prezračevanje, toda nepravilno načrtovana vgraditev je povzročila veliko povečanje elektromagnetnih sevanj in so se posledično pojavile obremenitve, ki jih pred tem ni bilo. Hkrati s tem so se pojavili tudi določeni zdravstveni problemi in slabo počutje. Stranka v takem primeru krivi slabo prezračevanje v resnici pa je problem v nepoznavanju problematike BIVALNEGA OKOLJA s strani ponudnika prezračevanja. Se pravi, da mora biti celotni sistem vedno načrtovan tako, da z določenim posegom stanja ne izboljšamo ne enem področju in hkrati poslabšamo na drugem. Za to poskrbijo smernice STAVBNE BIOLOGIJE, ki določajo (potek kablov, zaščita kablov, postavitev krmilnikov, ozemljitve, postavitev podpornih sistemov,itd). Pri tem odsvetujemo sodobne brezžične prezračevalne sisteme.

PRIMER 2 - OGREVANJE:
Podoben primer so infra rdeči sevalni paneli. Sevalna toplota je lahko zdrava in priporočljiva, toda nepravilna postavitev panelov in kompletne električne inštalacije, ki poteka do njih, lahko povzroči velike probleme na področju elektromagnetnih sevanj. Tudi z to problematiko se redno srečujemo. Praktično se odsvetuje kakršna koli postavitev, če pred tem niso izvedene določene meritve. Pri tem je potrebno poudariti tudi, da nekateri IR paneli povzročajo zelo velika električna polja.

PRIMER 3 – SONČNE ELEKTRARNE:
Sončne elektrarne so danes odličen vir energije. V tem kontekstu se ne bomo spuščali v problematiko odsluženih materialov, bomo pa opozorili na določen obremenitveni vidik v času uporabe. Po oceni nemške STAVBNE BIOLOGIJE so postavitve takih panelov nad mansardami, kjer so spalnice, otroške sobe,… lahko v nekaterih primerih zelo problematične. Tukaj lahko nastane zelo povečano električno polje. Kljub temu da gre za enosmerne tokovne kroge pa se na samo električno ožičenje samih panelov lahko prenese električno polje iz hišnih tokokrogov izmenične napetosti (230V), ki potekajo v bližini (strehi, stenah, luči v mansardi,itd). Drugi problem je postavitev inverterja/pretvornika. Če ni postavljen na pravilno lokacijo in hkrati, da so zagotovljeni določeni posebni el. vodi, ki morajo potekati po zelo natančnih delih bivalnega okolja, lahko prihaja do zelo visokih magnetnih polj v določenih delih bivalnega okolja.

 


Skratka, kot zaključek bi rad poudaril še nekaj dejstev. Zdrav življenjski slog naj postane navdih vaše celotne družine. Tak slog naj postane užitek bivanja in nikakor ne vsakodnevna obremenitev. Naše telo ni tako krhko, da nas bo vsak šibek negativen izvor v trenutku poškodoval (izjemno preventivno previdnost osebno priporočam le nosečnicam in staršem z dojenčki oziroma malimi otroki, ter bolnim). Najbolj problematične so lahko dolgoročne izpostavljenosti, tudi majhne. Če boste uredili svoje domače bivalno okolje boste storili največ, kar lahko na tem področju za sebe in svojo družino. In ne pozabite. Zdravje je skupek različnih segmentov. Bivalno in delovno okolje sta samo delčka v celotnem mozaiku. Popolnoma nič vam ne pomaga zdravo bivalno okolje, če ne boste skrbeli za zdravo prehranjevanje, gibanje, sproščanje, razstrupljanje in konec koncev tudi za medsebojne odnose.

Naj vaš dom ne postane izvor slabega počutja in nevarnih bolezni.


STAVBNA BIOLOGIJA SLOVENIJE
Ustanovitelj in direktor Igor Šajn

 

Nazaj

Zadnje novice

SODOBNA BIVALNA OKOLJA

SODOBNA BIVALNA OKOLJA

ALI VEMO KAJ KUPUJEMO OZIROMA KAJ GRADIMO ?


Prvi del članka lahko preberete v NEPREMIČNINSKI PRATIKI 2023... Drugi del članka je v nadeljevanju....  

Želite oddati ali prodati nepremičnino?

Zaupajte našim strokovnjakom

Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov

Za namen zagotavljanja boljše funkcionalnosti, uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja ter štetja uporabnikov na spletnem mestu uporabljamo spletne piškotke.

Nujni piškotki so potrebni za optimalno delovanje spletne strani, ostali piškotki pa se uporabljajo za prilagoditev vsebin in oglasov ter analizo obiskanosti spletne strani.

Za več informacij si preberite pojasnilo o spletnih piškotkih, kjer lahko vedno zavrnete posamezne spletne piškotke.