Na kaj moramo paziti pri oddaji nepremičnine?

v Nasveti

Oddaja ali najem nepremičnine za marsikoga predstavlja pomemben mejnik v življenju, pa naj si bo to najem prvega stanovanja mladega študenta ali oddaja stanovanja prekaljenega posrednika z nepremičninami. Ne glede na to, na kateri pogodbeni strani se nahajamo, je pri oddaji nepremičnin pomembno vedeti, v kaj se spuščamo in na kaj je pri tem potrebno biti pozoren. Oddajo nepremičnine v najem prvenstveno ureja Stanovanjski zakon (SZ-1), v katerem najdemo določbe o pravicah in obveznostih lastnikov stanovanj kot tudi najemnikov ter tretjih oseb.

Recimo, da imamo v lasti stanovanje, ki pa ga ne uporabljamo in bi ga želeli oddati v najem mladi družini. Poraja se nam vprašanje, kaj vse je potrebno storiti, da bo cel proces oddaje potekel tekoče in brez zapletov.

Lastnik

Stanovanje lahko oddaja v najem samo lastnik stanovanja ali oseba, ki jo lastnik pooblasti. Te osebe so lahko družinski člani, prijatelji ali tretje osebe. Pri tem je pomembno, da je pooblastilo, s katerim prepustimo oddajanje nepremičnine v najem, v pisni obliki, kar zmanjšuje možnosti zlorab in sporov tekom sklepanja in trajanja najemnega razmerja.

Pogodba

Lastnik stanovanja odda nepremičnino v najem s podpisom najemne pogodbe, ki mora po zakonu biti sklenjena v pisni obliki. Trajanje pogodbe je lahko omejeno z določenim časovnim obdobjem, lahko pa je pogodba sklenjena tudi za nedoločen čas. Pred podpisom najemne pogodbe je pomembno, da vsebuje še podatke lastnika, opis nepremičnine, višino najemnine in načine ter roke plačevanja, plačilo stroškov, odpovedne razloge in način izročitve ter ostale podatke, ki jih določa SZ-1. Če se število stanovalcev poveča, mora lastnik na najemnikovo zahtevo dopolniti pogodbo.    

Prijava organom

Oddajo nepremičnine v najem mora lastnik posredovati Finančni upravi Republike Slovenije, in sicer napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem, najpozneje do 28. februarja za preteklo leto. Zatem bo pristojni organ izdal odmero za plačilo 25-odstotnega davka, katerega osnova je višina najemnine v koledarskem letu, odšteta z normiranimi stroški. Prav tako mora lastnik prijaviti oddajo nepremičnine Geodetski upravi Republike Slovenije do 15. v naslednjem mesecu za mesecem sklenitve pogodbe, kjer navede podatke iz najemne pogodbe.

Najemnina

Za oddano nepremičnino lahko lastnik pobira najemnino, ki pa ne sme biti oderuška. Oderuška najemnina je vsaka najemnina, katere višina presega polovico povprečne tržne najemnine. Za takšno najemnino lahko najemnik zahteva pri pristojnem občinskem organu, da jo preveri.

Skrbnost in prekinitev pogodbe

Lastnik mora zagotoviti, da nepremičnina nima stvarnih ali pravnih napak ob sklenitvi najemnega razmerja, se pravi, da je nepremičnina ustrezno vzdrževana in v ustreznem stanju ter da ni v zvezi s to nepremičnino sklenjena že kakšna druga najemna ali prodajna pogodba, kar bi oteževalo položaj najemnika. Če je pogodba sklenjena za določen čas, se lahko izteče s potekom časa. Ča pa je sklenjena za nedoločen čas, pa jo lahko obe stranki prekineta. Najemnik lahko pogodbo prekine kadar koli želi, vendar mora o tem obvestiti lastnika stanovanja v predpisanem ali dogovorjenem roku. Najemodajalec pa po drugi strani lahko odstopi od pogodbe iz krivdnih razlogov, ki jih določa SZ-1. V kolikor pa najemodajalec odpove pogodbo brez krivdnih razlogov, mora najemniku priskrbeti drugo primerno stanovanje.

Zaključek

Ob odločitvi za oddajo nepremičnine se moramo zavedati dejavnikov in obveznosti, ki jih moramo izpolniti tako do države kot do najemnikov. Ob upoštevanju vseh navedenih dejavnikov se torej nimamo za bati, da bi prišlo do zapletov, ki bi nam ob oddaji nepremičnine grenile vsakdan.

Avtor: Aljaž Sekolovnik

Nazaj

Zadnje novice

Kaj je etažna lastnina in kaj ureja?

Kaj je etažna lastnina in kaj ureja?

Vsak, ki živi v stanovanjskem bloku, se dnevno srečuje z elementi etažne lastnine, s tem ko uporablja tako svoje kot skupne prostore v stanovanjskem bloku. Pri tem pa se marsikdo sploh ne zaveda, kaj etažna lastnina sploh je. V današnjem članku si poglejmo, kaj so pogoji za vzpostavitev etažne lastnine in njene elemente.


Etažna lastnina je posebna oblika lastnine, pri kateri je glavni pogoj za njeno oblikovanje lastništvo ene stavbe s strani več oseb. Lahko bi rekli, da etažna lastnina ni možna kjerkoli, pač pa le tam, kjer je objekt grajen tako, da fizično omogoča uporabo določenih delov neodvisno eden od drugega.

Kako do stanovanjskega kredita?

Kako do stanovanjskega kredita?

Nepremičnine, še posebej v zadnjem obdobju, imajo visoke cene. Lahko se odločamo za nakup novega ali starega stanovanja, stanovanjske hiše ali zemljišča primernega za gradnjo. Dostikrat pa nimamo dovolj finančnih sredstev. Če imamo srečo, nam pomagajo sorodniki ali prijatelji, v nasprotnem primeru pa nam rešitev in pomoč ponujajo banke v obliki stanovanjskih kreditov, ki so namenjeni tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.

Kakšna je nova gradbena zakonodaja v Sloveniji?

Kakšna je nova gradbena zakonodaja v Sloveniji?

Gradbena zakonodaja v Republiki Sloveniji z novim Gradbenim zakonom (GZ) doživlja korenite spremembe. Novi GZ, ki se bo začel uporabljati 1. junija 2018 in bo nadomeščal Zakon o graditvi objektov, predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema gradbene zakonodaje v Republiki Sloveniji. V današnjem članku si na kratko poglejmo, kaj novi GZ prinaša.  

Century 21 - Pr(a)va misel pri nakupu / prodaji vaše nepremičnine
Vnesite svoj oglas

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se