10 pomembnih stvari pri nakupu nepremičnine

v

Stanovanje, hiša, posest ali poslovni prostori, ki si jih že tako dolgo ogledujemo, so nam nekega dne na dosegu roke. Potrebne so samo še formalnosti in že imamo ključe novih prostorov. Pa je res tako? V večini primerov žal ne, zato je pomembno vedeti vsaj 10 pomembnih stvari, preden kupimo nepremičnino.

1. Lastništvo nepremičnine

Podatki o lastnikih nepremičnine in morebitni vpisi in omejitve so razvidni iz izpisov iz zemljiške knjige. Dostop do nje je javen, kar pomeni, da lahko vsakdo preveri podatke o določeni nepremičnini. Na voljo je v elektronski obliki, na portalu e-Sodstvo, kjer lahko pregledamo trenutno stanje, kakor tudi zgodovino vseh vpisov pri določeni parceli ali stavbi. V kolikor želimo overjen izpis iz zemljiške knjige v tiskani obliki, je potrebno plačati takso.

2. Pretekla razmerja na nepremičnini

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige nam pove, kdo so pretekli lastniki, s tem pa tudi lahko dobimo vpogled v pogodbena razmerja glede morebitnih obremenitev, ki bremenijo ali pa so bremenila določeno nepremičnino. Sodišče za vpise v zemljiško knjigo potrebuje pravni naslov, se pravi pogodbo, odločbo sodišča in podobno. Če izkažemo interes za pridobitev teh dokumentov, lahko pridobimo njihove kopije, seveda spet ob plačilu takse.

3. Ogled nepremičnine

Kupovanje na slepo morda deluje pri majhnih nepomembnih stvareh, pri nakupu nepremičnin pa je tak način izredno tvegan in neodgovoren do nas samih, ki kupujemo. Z ogledom dobimo največ praktičnih informacij o stanju nepremičnine, in ponavadi je ravno ogled tisti, ki daje dokončno odločitev o nakupu.

4. Razmerja s sosedi in sostanovalci

Sosedski odnosi lahko pomembno vplivajo na kvaliteto življenja, zato se je priporočljivo pozanimati, tako na ogledu kot tudi iz uradnih evidenc, kakšni so naši bodoči sosedje ali sostanovalci in v kakšnih odnosih so trenutni lastniki. Poleg tega nam lahko sosedje predstavijo svoj pogled na stanovanjsko situacijo in nas s tem obvestijo o morebitnih zamolčanih stvareh.

5. Vrsta zemljišča

Mladi in zagnani si želimo postaviti topli dom od temeljev navzgor, a lahko pri tem kaj kmalu naletimo na oviro. Za večino gradenj je potrebno gradbeno dovoljenje, za katerega moramo zaprositi na pristojni upravni enoti. Pomembno je, da gre za stavbno zemljišče, katerega je občina predvidela v svojem prostorskem načrtu.

6. Pogodba

Verjetno najpomembnejši element pri nakupu nepremičnine je kupoprodajna pogodba, na podlagi katere lahko postanemo lastniki. Pred samo sklenitvijo kupoprodajne pogodbe je priporočljivo skleniti predpogodbo, s katero se okvirno določi, da se bo točno določena nepremičnina prodala, saj s tem pridobimo bolj varovan položaj pri nadaljnjem postopku nakupa, ko še nekateri elementi prodaje nepremičnine niso točno določeni. Za tem, ko se o vseh potrebnih pogojih prodaje in nakupa dogovorimo, sklenemo pisno pogodbo, v kateri naj bodo opisane vse potrebne sestavine (kupnina, opis nepremičnine, način plačila, zemljiškoknjižno dovolilo itd.).

7. Davki

Kot pri vseh transakcijah, tudi pri prometu z nepremičninami velja davčna politika. Davčna osnova je prodajna cena in tudi dobiček s prodajo. Zavezanec za plačilo davščin pri prodaji in nakupu nepremičnine je prodajalec, ki mora potrebne informacije sporočiti pristojnim organom. Kupec nepremičnine tako ni zavezan plačati davkov iz nakupa nepremičnine, vendar pa potrebuje potrdilo o plačilu davkov za overitev pogodbe.

8. Overitev kupoprodajne pogodbe in vpis v zemljiško knjigo

Sklenitev pogodbe in stisk roke s prodajalcem nam sam po sebi ne daje popolne garancije, da smo postali lastniki. Formalno bo ta problem odpravljen z vpisom v zemljiško knjigo, kjer bomo navedeni kot lastniki nepremičnine. Da to izvedemo, potrebujemo overjeno kupoprodajno pogodbo, kar lahko izvedemo pri notarju ali preko sodišča. Tako imamo pravni naslov za vpis in smo nato s tem tudi nasproti tretjim osebam znani kot lastnik, saj so, kot smo že povedali, podatki v zemljiški knjigi javni in veljajo za resnične.

9. Vselitev

Postali smo lastniki stanovanja ali hiše, kaj nam še preostane? Poskrbeti moramo, da bodo prostori, v katerih živimo, ustrezno opremljeni in zavarovani. Ključavnice na vhodih so morda res kvalitetne, vendar ne vemo, kdo vse ima lahko ključe, zato je priporočljivo poskrbeti tudi za dejansko varnost novega doma.

10. Zapleten postopek?

Marsikomu se zdi celoten proces nakupa nepremičnine zelo zapleten, saj nam dandanes tempo življenja ne dopušča več dosti časa, ki ga lahko porabimo. Vsa birokracija in komunikacija je lahko utrujajoča. Na tem mestu zato pride predvsem do tehtanja, ali je bolje tovrstne posle prepustiti strokovnjakom, ki se s prometom nepremičnin ukvarjajo in nam s tem prihranijo marsikatero skrb in nas opozorijo na morebitne pasti, ki nas čakajo.

Avtor: Aljaž Sekolovnik

Nazaj

Zadnje novice

Kaj je etažna lastnina in kaj ureja?

Kaj je etažna lastnina in kaj ureja?

Vsak, ki živi v stanovanjskem bloku, se dnevno srečuje z elementi etažne lastnine, s tem ko uporablja tako svoje kot skupne prostore v stanovanjskem bloku. Pri tem pa se marsikdo sploh ne zaveda, kaj etažna lastnina sploh je. V današnjem članku si poglejmo, kaj so pogoji za vzpostavitev etažne lastnine in njene elemente.


Etažna lastnina je posebna oblika lastnine, pri kateri je glavni pogoj za njeno oblikovanje lastništvo ene stavbe s strani več oseb. Lahko bi rekli, da etažna lastnina ni možna kjerkoli, pač pa le tam, kjer je objekt grajen tako, da fizično omogoča uporabo določenih delov neodvisno eden od drugega.

Kako do stanovanjskega kredita?

Kako do stanovanjskega kredita?

Nepremičnine, še posebej v zadnjem obdobju, imajo visoke cene. Lahko se odločamo za nakup novega ali starega stanovanja, stanovanjske hiše ali zemljišča primernega za gradnjo. Dostikrat pa nimamo dovolj finančnih sredstev. Če imamo srečo, nam pomagajo sorodniki ali prijatelji, v nasprotnem primeru pa nam rešitev in pomoč ponujajo banke v obliki stanovanjskih kreditov, ki so namenjeni tako fizičnim kot tudi pravnim osebam.

Kakšna je nova gradbena zakonodaja v Sloveniji?

Kakšna je nova gradbena zakonodaja v Sloveniji?

Gradbena zakonodaja v Republiki Sloveniji z novim Gradbenim zakonom (GZ) doživlja korenite spremembe. Novi GZ, ki se bo začel uporabljati 1. junija 2018 in bo nadomeščal Zakon o graditvi objektov, predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema gradbene zakonodaje v Republiki Sloveniji. V današnjem članku si na kratko poglejmo, kaj novi GZ prinaša.  

Century 21 - Pr(a)va misel pri nakupu / prodaji vaše nepremičnine
Vnesite svoj oglas

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se