Davki pri oddajanju nepremičnin

v

Ne glede na to, kje na svetu se nahajamo, ena stvar je vsem državam sveta skupna – DAVKI. Takšni in drugačni spremljajo veliko večino vseh denarnih razpolaganj. Pri tem niso nepremičnine nobena izjema. Tokrat si bomo pogledali, kako je v Sloveniji obdavčeno oddajanje nepremičnin. 

Kakšni davki?

Poznamo ogromno različnih davkov, verjetno ena najbolj poznanih vrst, s katero se zagotovo srečamo vsaj enkrat na leto, je dohodnina ali davek na dohodek fizičnih oseb. Že samo ime nam pove, da se od dohodkov, ki smo jih v preteklem letu prejeli, dolžni poravnati določen prispevek državi. Te dohodke v Sloveniji urejata Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Pri oddajanju nepremičnin v najem gre tako za dohodek, ki smo ga prejeli iz naslova najemnine, ki smo jo prejeli od najemnika, podnajemnika ali pa če smo prejeli kakšno drugo nadomestilo za prepustitev nepremičnine v posest. Na kratko to pomeni, da je za oddajanje nepremičnin v najem potrebno poravnati davek, razen v nekaterih izjemah, ki jih določa ZDoh-2 (če prejemamo nadomestilo po pogodbi o dosmrtnem preživljanju ali če prejmemo dohodek kot nadomestilo za izvedbo volitev v višini največ 42 eurov).

Davčna osnova

Celoten dohodek se ne všteva v letno dohodninsko osnovo. Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se šteje za dokončen davek. Dohodnina se izračuna in plača od davčne osnove, po stopnji 25 %, normirani stroški pa znašajo 10 %. V primeru oddajanja kmetijskih ali gozdnih zemljišč, je davčna osnova celotni doseženi dohodek, kar pomeni, da dejanskih in normiranih stroškov ni mogoče uveljavljati.

Primer:

Mesečna najemnina znaša 500 EUR, pri tem uveljavljamo 10 % normiranih stroškov:
500 EUR x 12 mesecev = 6000 EUR
6000 EUR – 600 EUR (10 % normiranih stroškov) = davčna osnova 5400 EUR
5400 EUR x 0,25 = (dohodnina v višini 25 %) = 1350 EUR

Dohodnina iz oddajanja premoženja v najem je v tem primeru 1350 EUR. Gre za dokončni davek, znesek 6000 EUR in plačana dohodnina se ne upoštevata pri letnem obračunu dohodnine.

Dohodninska napoved

Davčni zavezanec, ki oddaja nepremičnino v najem fizičnim osebam (oz. osebam, ki se ne štejejo za plačnike davka), mora s tem dosežene dohodke napovedati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto v Napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov. Dohodnino izračuna davčni organ v odločbi, izdani na podlagi te napovedi do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Uveljavljanje stroškov

Če želimo zmanjšati dohodninsko osnovo, lahko namesto normiranih stroškov z zahtevkom uveljavljamo dejanske stroške vzdrževanja, s katerimi se ohranja vrednost nepremičnine. Navedeni zahtevek lahko davčni zavezanec predloži, kadar stroški vzdrževanja nepremičnine presegajo normirane stroške v višini 10 odstotkov. Dejanske stroške dokazujemo na podlagi računov. Kot dejanske stroške je mogoče uveljavljati tudi delež dejansko porabljenih sredstev rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja je potrebno vložiti najkasneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Sankcije

Po ZDavP-2 se nas lahko v primeru, da ne vložimo davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način, kaznuje z globo od 250 do 400 eurov. V kolikor pa v davčni napovedi ali obračunu davka navedemo neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke, pa je zagrožena kazen globa od 400 do 5.000 eurov.

Pri oddajanju nepremičnine v najem tako lahko vidimo, da za seboj prinese marsikatero manjšo birokratsko obveznost, ki pa je v praksi ni težko izpolniti.

Avtor: Aljaž Sekolovnik, dipl. prav. (UN)

Nazaj

Zadnje novice

Prenoviti stanovanje ali ne?

Prenoviti stanovanje ali ne?

Imate višek privarčevanega denarja, a se ne morete odločiti, kam z njim. Razmišljate o selitvi v drug kraj ali pa se želite znebiti starega stanovanja s katerim imate zgolj stroške, saj v njem ne prebiva nihče, pa bi ob tem radi zaslužili s prodajo. Mogoče pa si želite prenoviti stanovanje, ker si želite kvalitetnejšega bivanja. Ali se vam splača torej prenavljati?

Izobraževanje Golden Key nepremičninska konferenca

Golden Key nepremičninska konferenca

Oglejte si nekaj utrinkov iz naše Golden Key nepremičninske konference, ki smo jo organizirali v podjetju CENTURY 21. Še enkrat bi se zahvalili vsem udeležencem. Verjamemo, da ste izvedeli ogromno koristnih informacij in nasvetov, ki jih že uporabljate v praksi. Naj bo leto 2018 za vas rekordno leto na vseh področjih. Se že veselimo prihajajočih dogodkov!

Pravice drugih na naši nepremičnini?

Pravice drugih na naši nepremičnini?

Nepremičnine so, kot že smiselno izhaja iz same besede, nepremičen, natančno odmerjen del zemeljske površine. Razpolaganje z nepremičninami in pravicami na njih je zelo pogost način poslovanja, vendar pa je možno tudi omejiti izvrševanje teh pravic. V današnjem članku si poglejmo, s kakšnimi pravicami, ki se jih vpisuje v zemljiško knjigo, je lahko obremenjena nepremičnina. 

Century 21 - Pr(a)va misel pri nakupu / prodaji vaše nepremičnine
Vnesite svoj oglas

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in za analizo podatkov o obiskanosti naša spletna stran uporablja spletne piškotke. Več informacij Strinjam se